வரும் மே 16ம் தேதி +2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் என்று பள்ளி  கல்வித்துறை  அறிவித்துள்ளது. மே 30ம் தேதி 11ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும். மே 23ம் தேதி, 10ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும்.