1528-ம் ஆண்டு, அயோத்தியில் பாபர் மசூதியைக் கட்டப்பட்டது. அதிலிருந்து 325 ஆண்டுகள் கழித்து, இந்துக் கோயிலை இடித்துவிட்டுதான் பாபர் மசூதி கட்டப்பட்டது என்று சிலர் பிரச்னையைக் கிளப்பினர். அன்று தொடங்கிய இந்தப் பிரச்னைக்கு இன்று வரை தீர்வு எட்டப்படவில்லை. பாபர் மசூதியைச் சுற்றிய சர்ச்சைகள் பற்றி கீழே காணலாம்...