ஊழல் செய்யும் அரசியல்வாதிகள், அரசு ஊழியர்கள் அவர்களை விசாரணை செய்யும் விதமாகக் கொண்டுவரப்பட்ட லோக் ஆயுக்தா குழு உறுப்பினர்களை இன்னும் 8 வாரத்துக்குள் தேர்வு செய்து அதற்கு அடுத்த நான்கு வாரங்களுக்குள் அவர்களை நியமித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனத் தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது உச்சநீதிமன்றம்.