``இந்த உலகம் எவ்வளவு பெரியதோ அவ்வளவு பெரியதாக உங்கள் இதயத்தை விரிவாக்குங்கள்... நம் மன உறுதியே உலகை அசைய செய்வதாகும்.. !" -சுவாமி விவேகானந்தர்

TamilFlashNews.com
Open App